Wie wij zijn

Het adres van onze website is: https://www.betcontent.be

We zijn een Belgisch bedrijf gevestigd in Drongen, Gent met btw-nummer BE0734.718.382

 

Privacybeleid

 

Welke gegevens wij verzamelen

 

Google Analytics

https://www.betcontent.be maakt gebruik van Google Analytics in het kader van de studie van gegevens. Deze gegevens omvatten evenwel geen elementen die het toestaan deze te linken aan de identiteit van een persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de woonplaats van de bezoeker van een site, de leeftijdscategorie van de bezoeker, de hoeveelheid tijd die de bezoeker doorbrengt op specifieke pagina’s etc.

https://www.betcontent.be gebruikt bovenstaande informatie om de sterke punten en zwakke punten van de site te identificeren en de nodige aanpassingen uit te voeren. Er wordt niet gepoogd om de informatie verkregen via Google Analytics te gebruiken om de bezoekers van de site te identificeren.

Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van first party cookies om verslag uit te brengen over de interacties van bezoekers (gebruikers) op de websites van de cliënten van Google Analytics. Gebruikers kunnen steeds cookies uitschakelen of een specifieke cookie verwijderen. Google Analytics verzamelt ook Internet Protocol addresses (IP-adressen) om de veiligheid van de dienst beschikbaar te stellen en te beschermen en om de eigenaars van deze websites een idee te geven van welk land, welke staat of welke stad hun gebruikers afkomstig zijn (ook bekend als “IP geolocation”).

Google voorziet een browser add-on die gebruikers toestaat te verhinderen dat hun informatie gebruikt wordt door Google Analytics.

 

Contactformulier

Wanneer gebruikers van de site gebruikmaken van het contactformulier, dienen zij hierbij hun naam en e-mailadres door te geven. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de vraagstelling van de bezoeker te kunnen beantwoorden. De bezoeker zal buiten de context van dit doel niet worden gecontacteerd en de verzamelde informatie zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Indien een bezoeker alsnog zijn of haar informatie volledig verwijderd wil zien uit onze gegevens, kan deze bezoeker hiervoor eenvoudig het contactformulier onderaan deze pagina gebruiken. Wij zullen hierna de verwerking van dit verzoek zo snel mogelijk bevestigen en alle opgeslagen informatie over de desbetreffende bezoeker binnen ten laatste 60 minuten na deze bevestiging verwijderen.

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Voorbeeld van geleverd werk

BetContent kan voor grotere opdrachten een klein deel van deze opdracht ter wijze van voorbeeld gratis leveren. Dit voorbeeld heeft als doel de kwaliteit en de stijl van de geleverde diensten te tonen zodat de klant hiervan een idee kan vormen. Dit voorbeeld zal ten hoogste 10% van de volledige opdracht uitmaken. BetContent behoudt zich evenwel het recht om te beslissen deze dienst niet te leveren.

 

 

Betalingen

BetContent factureert de geleverde diensten ten laatste op het einde van de maand volgend op deze geleverde diensten. De klant dient deze betaling vervolgens binnen een maximale termijn van drie kalenderweken uit te voeren.

 

 

Kwaliteit van geleverd werk en feedback

BetContent streeft ernaar steeds werk van hoge kwaliteit te leveren. Het staat klanten steeds vrij BetContent van feedback te voorzien. Kleine aanpassingen worden vervolgens zonder extra kostprijs uitgevoerd. Aanzienlijke aanpassingen kunnen wel een extra kost met zich meebrengen. Deze extra kost wordt alvorens de aanpassingen worden uitgevoerd aan de klant meegedeeld. BetContent zal naar eigen goeddunken beslissen of de gemaakte aanpassingen al dan niet aanzienlijk zijn.

Wanneer een klant ontevreden is over het geleverde werk, zal BetContent zich engageren om het geleverde werk aan te passen aan de noden van de klant. Meerdere klachten op dit vlak kunnen er evenwel op duiden dat BetContent geen goede match is voor de klant in kwestie. In dat geval heeft het doorvoeren van verdere aanpassingen weinig zin. Wanneer de klant ontevreden blijft over het geleverde werk, zal BetContent een korting van 20% aanbieden en verdere opdrachten van de klant weigeren. Wanneer de klant zich akkoord verklaart met deze korting, verklaart deze akkoord te gaan met de manier waarop de situatie werd afgehandeld en zich te onthouden van verdere gerechtelijke stappen.

Ontevredenheid over geleverde diensten geeft de klant geen recht op het niet betalen van deze diensten.

 

 

Aansprakelijkheid

Hoewel BetContent ernaar streeft teksten aan te leveren die accuraat zijn, kan het evenwel niet aansprakelijk gesteld worden wanneer dit toch niet het geval zou zijn.

 

 

Geschillen en juridische stappen

Wanneer er zich een geschil voordoet, heeft het de voorkeur dat beide partijen tot een overeenkomst komen zonder juridische stappen. Wanneer het evenwel toch tot juridische stappen komt, dan zijn enkel de rechtbanken in Vlaanderen, België gemachtigd zich hierover uit te spreken.

 

 

Contact:

Contactformulier

5 + 13 =